Aktuelnosti

Izrada katastra vodnog zemljišta na teritoriji cijele Crne Gore
Izrada katastra vodnog zemljišta na teritoriji cijele Crne Gore
Investitor: Uprava za vode
Izrada detaljnih geotehničkih istraživanja za potrebe sanacije deponije III-10B – Sekcija 3 za autoput Bar-Boljare
Izrada detaljnih geotehničkih istraživanja za potrebe sanacije deponije III-10B – Sekcija 3 za autoput Bar-Boljare
Investitor: China road and bridge coorporation
Sanacija lokalnog puta u MZ Srbina
Sanacija lokalnog puta u MZ Srbina
Investitor: Opština Herceg Novi
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Dajbabskoj gori I faza
Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže na Dajbabskoj gori I faza
Investitor: Vodovod i kanalizacija Podgorica
Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a “Blok 35-36”
Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a "Blok 35-36"
Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
Izgradnja dinamičke podne fontane na gradskom trgu po principu projektuj i izgradi
Izgradnja dinamičke podne fontane na gradskom trgu po principu projektuj i izgradi
Investitor: Direkcija za izgradnjui i investicije, Opština Bijelo Polje
Izrada eksploatacionih bunara za vodosnabdijevanje parkova u Podgorici
Izrada eksploatacionih bunara za vodosnabdijevanje parkova u Podgorici
Investitor:
Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača
Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača
Investitor: Uprava javnih radova
Izgradnja produžetka cjevovoda Prijevor – Lastva
Izgradnja produžetka cjevovoda Prijevor – Lastva
Investitor: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Izvođenje preostalih radova na Bulevaru prema Tuzima do kraja zahvata DUP-a “Konik-Stari Aerodrom III”  do mosta na rijeci Cijevni
Izvođenje preostalih radova na Bulevaru prema Tuzima do kraja zahvata DUP-a "Konik-Stari Aerodrom III" do mosta na rijeci Cijevni
Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice