Naš tim

Naš tim je spoj iskustva i energije čiji osnovu čine:

Aleksandar Čvorović
direktor

Diplomirani inženjer geologije za hidrogeologije, sa preko 25 godina rada u struci na teritoriji bivše Jugoslavije.

Mladen Bubanja
diplomirani inženjer geologije

Diplomirani inženjer geologije za istraživanja ležišta mineralnih sirovina, sa preko 25 godina rada u struci na teritoriji bivše Jugoslavije.

Nikola Vujović
tehnički direktor

specijalista građevinarstva za hidrotehniku

Ivana Damjanović
projekt menadžer

Specijalista građevinarstva u oblasti hidrotehnike i saobraćaja, posjeduje licencu za složene inženjerske objekte izdatu od strane Ministarstva ekonomije.

Irfan Bašović
rukovodilac izgradnje

specijalista građevinarstva za oblast saobraćaja

Lidija Damjanović
ekonomski plan i analiza

bečelor ekonomije

Tatjana Čvorović
finansije

Tražite posao?

U našem timu uvjek ima mjesta za nove članove i uvijek smo spremni za nove projekte.