Djelatnosti

Preduzeće posjeduje odgovarajuće licence i ovlašćenja za projektovanja i izvođenje radova u navedenim oblastima.

Sposobni smo i opremljeni da na nepoznatom terenu utvrdimo karakteristike tla potrebne za izgradnju objekata, riješimo probleme vezane za vodosnabdijevanje (uradimo odgovarajući vodozahvat za eksploataciju vode (bunar, kaptažu,…)), opremimo vodozahvat, dovedemo vodu do korisnika, razvedemo vodu po objektu i uradimo sistem za odvod i tretman otpadnih voda), sve po sistemu „ključ u ruke“.

 • Hidrogeološka istraživanja (projektovanje i izrada istražnih bušotina, eksploatacionih bunara i drugih objekata za kaptiranje podzemne vode)
 • Inženjersko geološka i geotehnička istraživanja (izrada podloga za izgradnju objekata i rješavanje složenih inženjersko – geoloških problema)
 • Istraživanja ležišta mineralnih sirovina;
 • Geotermalna istraživanja (projektovanje i izrada dubokih bušotina za eksploataciju geotermalne energije
 • Sa partnerskim firmama radimo i geofizička istraživanja kako za potrebe izgradnje stambenih objekata, tako i za istraživanje ležišta mineralnih sirovina i rješavanje inženjersko – geoloških problema u najširem smislu
 • Hidrotehnički radovi (projektovanje i izrada svih vrsta hidrotehničkih radova, od cjevovoda različitih prečnika i od svih vrsta materijala, preko rezervoara za vodu i prekidnih komora, do izrada sistema za prikupljanje i tretman otpadnih voda)
 • Projektovanje i izrada saobraćajnica
 • Projektovanje i izrada sistema za navodnjavanje
 • Građevinski i građevinsko zanatski radovi
 • Projektovanje, nabavka i montaža opreme za eksploataciju vode i povećanje pritiska (sve vrste pumpi)
 • Projektovanje, nabavka i montaža opreme za sprječavanje hidrauličkog udara
 • Projektovanje, nabavka i montaža svih vrsta regulacionih ventila i mjerne opreme (mjerači protoka i slično)
 • Projektovanje, nabavka i montaža vodovodne fazonerije i armature svih prečnika i materiijala
 • Zavarivački radovi i izrada metalnih konstrukcija za potrebe hidrotehničkih instalacija
 • Regeneracija i revitalizacija istražno-eksploataconih i eksploatacionih objekata mehaničkim hidromehanički i hemijskim metodama

Foto Galerija